De werkloosheid in Brabant is voor het eerst sinds lange tijd weer iets gestegen. In december vorig jaar werden 2 procent meer WW-uitkeringen aangevraagd dan in de maand daarvoor. Boosdoener: de lockdown die op 14 december van kracht werd.

De teller staat nu op 29.600 WW-uitkeringen in Brabant, een kleine 3 procent van de beroepsbevolking. In december verloren vooral horecapersoneel en medewerkers in de detailhandel en cultuursector hun baan.

Ook in de bouw kwamen door seizoensinvloeden flink wat werknemers op straat te staan. Desondanks blijft de krapte op de arbeidsmarkt enorm groot. Het aantal openstaande vacatures in Brabant is inmiddels gestegen tot bijna 65.000, twee keer zoveel als het aantal geregistreerde werklozen.

Over het hele jaar 2021 daalde de werkloosheid in Brabant het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Van alle jongeren zonder baan wist vorig jaar 55 procent weer aan de slag te komen. Zij het vooral via uitzendbureaus en tijdelijke contracten.

In de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar wist 35 procent weer een baan te vinden. 50-plussers hadden de grootste moeite weer aan de slag te komen. 1 op de 5 werkloze ouderen lukte dat. Tegelijkertijd wordt deze groep door de coronacrisis minder hard geraakt omdat ze vaker een vast contract hebben en minder snel ontslagen worden.

De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst in de regio Eindhoven waar bedrijven zitten te springen om technisch en ICT-personeel. In West-Brabant is vooral een tekort aan chauffeurs.