De nieuwjaarsreceptie van de Bredase gemeenteraad gaat ook begin volgend jaar niet door. Daarvoor in de plaats wil burgemeester Paul Depla later in het voorjaar een bijeenkomst organiseren. Dan kan meteen het nieuwe stadsbestuur worden voorgesteld.

Dat zei Depla tijdens een vergadering van de fractievoorzitters in de raad. Normaal zou de traditionele nieuwjaarsreceptie op 8 januari plaatsvinden in de Grote Kerk, 'maar door de coronacrisis is alles onzeker'.

"Is het dan nog verstandig en logisch om een receptie te organiseren? Misschien is 21 juni een beter idee. Dat is misschien een alternatief om minder kwetsbaar te zijn. Bovendien kunnen dan ook de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan de stad worden gepresenteerd", stelde Depla voor.

De burgemeester benadrukte dat 21 juni een willekeurige datum is, maar de fractiechefs lijken het een prima idee te vinden. "Zolang het maar niet 1 mei wordt", zei CDA'er Jeroen Bruijns, verwijzend naar de in de christen-democratie niet zo populaire Dag van de Arbeid.

Overigens wil Depla het aanbreken van 2022 niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Het is de laatste jaarwisseling van de gemeenteraad in zijn huidige samenstelling: "Ik vind wel dat we iets moeten doen om bewoners, ondernemers en organisaties te laten zien dat we ze een hart onder de riem steken. We moeten zoeken naar een mooie vorm om dat te laten zien", aldus de burgemeester.

De fractievoorzitters buigen zich ook over de vraag hoe integer de raad moet zijn. Zo werd de vraag gesteld of van elke kandidaat voor de raad een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan worden geëist. Dat is lastig, liet Depla weten: "We weten nog niet hoeveel partijen er meedoen aan de verkiezingen, Maar stel dat het er achttien zijn en ze hebben elk twintig kandidaten, dan moeten we 360 van die verklaringen laten opstellen. Dat zijn er nogal veel en ik denk dat zoiets een flinke overschrijding van het verkiezingsbudget tot gevolg heeft."

Wat Depla betreft blijft het onderzoek naar de integriteit van raadsleden dan ook beperkt tot de politici die worden gekozen. Dan hoeven er in eerste instantie maar 39 raadsleden onder de loep te worden gelegd.

Tijdens het overleg bleek ook dat er bij sommige fracties de behoefte leeft om aan meer publiciteit te doen, dan alleen maar het plaatsen van verkiezingsborden waarop elke partij evenveel ruimte krijgt. Bruijns van het CDA wil dat er ook borden komen waarop ook andere kandidaten te zien zijn, die bijvoorbeeld in Prinsenbeek populair zijn. "Dan krijgen we misschien een hogere opkomst", dacht de christen-democraat.

Depla is terughoudend: "Zo kom ik dicht bij de randen van de budgetering." Anders gezegd: het wordt zo wel erg duur.