Om ervaring op te doen met een milieuvriendelijker manier van bouwen, gaat de gemeente Breda experimenteren met de bouw van houten woningen. In de nieuwbouwwijk Woonakker in Teteringen worden er daarom zo’n vijftig gebouwd.

Dit besluit is het gevolg van een overeenkomst die wethouder Daan Quaars (Bouwen en Wonen, VVD) heeft gesloten met een netwerk van overheden, instellingen en bedrijven: de City Deal. Het doel: het terugbrengen of zelfs voorkomen van CO2-uitstoot in de woningbouw.

Voor deze 'deal' heeft Breda specifiek gekozen voor de bouw van houten huizen in het project Woonakker, aan de rand van Teteringen. Quaars vindt het 'gaaf' om na te denken over manieren waarop er duurzaam kan worden gebouwd.

"Dit is echt een kans om te innoveren en te leren van de praktijk'', zegt de wethouder. De kunst is namelijk om te bouwen met zo min mogelijk impact op het milieu: duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Quaars is super-nieuwsgierig of zoiets ook in Breda kan.

Naast een milieubelang heeft de wethouder ook nog een ander belang: snel zo veel mogelijk huizen bouwen. "De druk op de woningmarkt in Breda is hoog'', zegt hij. "Er is meer vraag dan aanbod. De gemeente wil veel en snel bouwen, maar óók voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord.''

De komende tijd onderzoeken gemeente, woningcorporatie Alwel en de ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij de haalbaarheid van houtbouw op Woonakker. Ook particuliere initiatieven krijgen de ruimte.