Wie benieuwd is hoe de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen er mogelijk uit komt te zien, kan dinsdag 19 oktober de eerste schetsen bekijken. Stedenbouwkundig bureau SVP laat dan een eerste plan zien en wil peilen wat omwonenden en andere geïnteresseerden ervan vinden.

Al vanaf de start van het proces proberen SVP en de gemeente Breda betrokkenen bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk aan de noordwestzijde van Teteringen te betrekken. Afgelopen voorjaar zijn er twee werksessies bij dorpshuis 't Web geweest, waarbij geïnteresseerden konden aanschuiven. En er is een wandeling over en langs het toekomstige woongebied gemaakt om de natuurwaarden te bepalen.

Daarnaast loopt er een traject voor een haalbaarheidsonderzoek. Dat proces zou aanvankelijk 1 oktober klaar zijn, maar al voor de zomer maakten de ontwikkelaars bekend meer tijd nodig te hebben. Naar verwachting wordt het onderzoek nu voor 1 december afgerond.

Wensen voor nieuwe wijk

In de aanloop naar dat haalbaarheidsonderzoek konden omwonenden en andere inwoners van Teteringen, maar ook woningzoekenden, hun wensen indienen voor de nieuwe wijk. Daaruit kwam naar voren dat er ruimte moet zijn voor diverse woonvormen, voldoende groen en voor ontmoetingen.

Vanuit alle input die inmiddels is geleverd is SVP gaan schetsen. Dinsdagavond 19 oktober zijn de eerste resultaten daarvan te bekijken tijdens een informatieve inloop bij de Dorpsherberg een het Willem-Alexanderplein in Teteringen. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen welkom.

Bezoekers wordt verzocht een coronapas en geldig identiteitsbewijs te laten zien bij binnenkomst.