Als er bij Bavel ooit nog een nieuw bedrijventerrein verrijst, dan komt dat terecht in de directe omgeving van de afslag van de A58, bij de Gilzeweg. Andere locaties zijn wat burgemeester en wethouders betreft niet langer in beeld.

Dat zei wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) bij de presentatie van de definitieve versie van de Omgevingsvisie 'Breda, sterk en veerkrachtig'. Daarin staat waar het met de stad naar toe moet in de gemeente.

Dit voorjaar zijn er al heel wat gedachten gewisseld over het eerste ontwerp, met als resultaat onder meer een aanpassing van de plannen bij Bavel.

Ook aan de andere kant van de stad is de zoektocht naar bedrijventerreinen bijgesteld. Het fel bekritiseerde project Rithmeesterpark, in de oksel van A16 en zuidelijke rondweg, wordt minder ver naar het zuiden aangelegd dan oorspronkelijk gepland. "Bovendien komen we ook niet meer zo dicht bij de Trippelenberg", aldus wethouder De Beer.

"We hebben begrepen dat het toch iets anders moet. Maar dat betekent minder vierkante meters voor bedrijventerreinen in Breda", zei zijn collega Boaz Adank (Economische Zaken, VVD). "Maar het wordt nu wel mogelijk om met de omwonenden een goed gesprek te voeren," aldus De Beer.

Kritiek aangetrokken

In Bavel werd ernstig bezwaar gemaakt tegen de zogeheten 'zoeklocaties' tussen de Woestenbergseweg en de Put van Oomen, maar ook ten oosten van de Lange Bunder bij de Gilzewouwerbeek.

Die kritiek heeft het college zich aangetrokken. Daarom is de 'zoeklocatie' verkleind tot het gebied rond de afslag van de A58. De ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden gebruikt voor 'natuur, recreatie of woningen'.

Overigens is in de Omgevingsvisie ook rekening gehouden met de komst van een MFA naar Bavel.