Bewoners die bij de gemeente Breda aankloppen met de vraag of de maximumsnelheid in hun straat kan worden verlaagd tot 15 kilometer per uur, komen waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Burgemeester en wethouders zijn daar namelijk 'geen voorstander' van.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van PvdA-raadslid Rob Sips. Hij kwam enkele weken geleden met het voorstel om te onderzoeken welke effecten het verder verlagen van de snelheid in 30 km-zones heeft.

Zo'n onderzoek is volgens het stadsbestuur niet nodig, omdat er al heel wat straten in Breda zijn met een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur: de woonerven. Met name in de Haagse Beemden zijn ze ruim gezaaid, maar ook elders in de stad zijn ze terug te vinden.

Het zijn bijna allemaal straten waar doorgaand verkeer geen gebruik van maakt. "Het zijn dan ook de bewoners zelf die zich zullen moeten gedragen in hun eigen straat", aldus het college.

En wat als buurtbewoners zelf met de vraag komen of er in hun straat een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur kan worden ingevoerd?

Snelheidsregime

"Wij zijn er op dit moment geen voorstander van dat bewoners zo'n aanvraag doen", laten burgemeester en wethouders weten. Het aanpassen van een straat aan een lagere maximumsnelheid is namelijk 'een zeer kostbare zaak'. Daar staat tegenover dat bij de herinrichting van een straat alsnog kan worden besloten om het 'snelheidsregime' ter plaatse aan te passen.

Ook bij nieuwbouwplannen wordt op voorhand rekening gehouden met lage snelheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de buurt die gaat verrijzen op de plaats waar nu nog het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk staat.

Kunstmatige intelligentie

Om de snelheid te drukken kan in de toekomst desnoods ook gebruik worden gemaakt van kunstmatige intelligentie.