Ze zijn amper op de campus geweest afgelopen studiejaar, toch zijn studenten van Avans Hogeschool tevreden over het (digitale) onderwijs dat ze hebben gevolgd. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Op alle fronten scoort Avans daarin hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bijna de helft van alle studenten van Avans Hogeschool (totaal 35.000) heeft de enquête begin dit kalenderjaar ingevuld. Dat zijn er meer dan bij eerdere edities van de NSE. Uit de resultaten blijkt dat ondanks dat het onderwijs er het afgelopen jaar anders uitzag door corona, de tevredenheid gemiddeld hoog is.

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp is trots dat Avans zo goed naar voren komt. "De coronapandemie heeft voor grote uitdagingen gezorgd en dan is het fijn dat studenten onze docenten hoog waarderen voor hun kennis, beroepservaring en betrokkenheid."

Met name op het gebied van online onderwijs zijn nog verbeteringen mogelijk. Het digitale onderwijs is door corona in een stroomversnelling geraakt. De hogeschool gaat met de verbeterpunten aan de slag.

De laatste NSE is van twee jaar geleden. In 2019 en 2020 is de enquête om uiteenlopende redenen niet gehouden.