De Raad van State deelt niet de vrees van omwonenden dat er na de uitbreiding van winkelcentrum de Scheperij in Teteringen veel meer verkeers- en parkeeroverlast in de omliggende buurten zullen komen.

De Raad wees woensdag met een einduitspraak alle bezwaren en beroepen van de hand. Een aantal omwonenden, verenigd in Kernteam Scheperij, voorziet grote verkeersellende in en rond het winkelcentrum. Volgens de omwonenden is de Scheperij niet geschikt om het steeds groter wordende Teteringen en omgeving van de dagelijkse boodschappen te voorzien. Zij zien liever verschillende winkelcentra in of nabij de nieuwbouwwijken zelf.

Toch meent de hoogste bestuursrechter dat de gemeente Breda het uitbreidingsplan voor de Scheperij met goede ruimtelijke ordeningsargumenten heeft onderbouwd. In ieder geval deugt het verkeers- en parkeeronderzoek van de gemeente.

Daaruit blijkt dat de omliggende wegen voldoende capaciteit hebben om het extra bezoekersverkeer van en naar de Scheperij te kunnen verwerken. Daarbij hoeft de gemeente nog geen rekening te houden met woningbouwplannen die nog op stapel staan, zoals Woonakker. Als die plannen worden uitgevoerd zal Breda daarvoor sowieso nog een extra verkeersonderzoek moeten doen.

Behalve dat de wegen voldoende capaciteit hebben worden er ook voldoende parkeerplaatsen aangelegd en komt de verkeersveiligheid niet in het gedrang. Verder denkt het bestuursrechtscollege dat Breda voldoende haar best zal doen om de groene uitstraling van het terrein rond de Scheperij te behouden. Wel zal er meer en hoger gebouwd worden maar dat vindt de Raad prima passen in het centrum van Teteringen.