Voor de aanleg van een regenwaterriool wordt de Vijverstraat in Breda van 27 juli tot en met 30 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan de zijde van de Wilhelminasingel.

De aanpak van de Vijverstraat is onderdeel van het grote onderhoudsproject Wilhelminapark-Vijverstraat. Vanaf de Wilhelminasingel wordt door de Vijverstraat, Wilhelminapark tot aan het kruispunt Paul Windhausenweg een regenwaterriool aangelegd.

Vleermuizen

De Vijverstraat is een vliegroute van vleermuizen. Hierdoor gaan de werkzaamheden langer duren dan gebruikelijk. Voor het werk boven de grond zoals de herinrichting en het leggen van nieuwe bestrating moeten de bomen gekapt worden. Dit mag pas tijdens de winterslaap van de vleermuizen.

Verharding

Het werk aan het riool in de Vijverstraat gebeurt in juli en augustus 2021. Daarna wordt een tijdelijke verharding aangebracht die uitsluitend bedoeld is voor bestemmingsverkeer. De tijdelijke verharding is niet geschikt voor doorgaand verkeer om deze veelvuldig te gebruiken. Daarom is besloten om de Vijverstraat aan de kant van de Wilhelminastraat af te sluiten met hekken.