Bij opgravingen aan de Esserstraat-Bachmanhof in de Bredase wijk Princenhage zijn sporen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog gevonden. Het gaat om kleine en grote paalsporen, een grote waterkuil en greppels. In één kuil zat mogelijk Spaans aardewerk. Dat moet nog onderzocht worden.

Er is een terrein van 1.100 vierkante meter onderzocht. Door het gebied stroomde vroeger de Kerkloop. De gekanaliseerde Kerkloop is in het noordelijk en centrale stuk teruggevonden met middenin een zone met recent afval. Ook werd er een greppel uit de periode van de zestiende en zeventiende eeuw gevonden.

Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2019 is aardewerk uit de ijzertijd gevonden. Bij het recentste onderzoek in februari dit jaar is verder geen prehistorisch aardewerk aangetroffen. Alle vondsten zijn uit de nieuwe tijd vanaf het jaar 1500.

In de westelijke helft van het terrein is een grote, V-vormige sloot gevonden en twee grote paalsporen. Dit doet denken aan sporen uit de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens het beleg van Breda door stadhouder Frederik Hendrik in 1637 lag het legerkamp Hage vlakbij.