De gemeente Breda onderzoekt momenteel of er tussen 't Zoet en het Havenkwartier een tijdelijke brug of een pont moet komen. Het stadsbestuur werkt aan een looproute tussen tal van plekken in Breda en daar is dit onderzoek een onderdeel van.

De gemeente wil uitzoeken of het financieel en praktisch haalbaar is om met een tijdelijke oeververbinding vanaf de Markkade over te steken naar de overkant. Breda wil graag een verbinding realiseren, maar wil kijken wat de kosten zijn en of het te combineren is met de scheepvaart.

Het stadsbestuur hoopt een looproute te creëren die locaties in Breda met elkaar verbinden. Via Baai, op de hoek van de Markkade, kan naar 't Zoet worden gewandeld, zoals de nieuwe naam is van het voormalige CSM-terrein. Daar zijn deze zomer al festivals als Bij Ons in Breda, een terras en andere evenementen.

Vanaf daar zou via een brug of met een pont kunnen worden overgestoken naar het Haverkwartier met hotspots als Belcrum Beach, Pier 15 en Stek. Via de tijdelijke brug over de Belcrumhaven kan dan weer worden doorgelopen naar Brack, Electron/MotMot Gallery en de cultuur op het voormalige Klavers-Jansenterrein.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek van de gemeente is afgerond.