Het zonnepark aan de Akkerweg in Dorst komt er definitief. De gemeente Oosterhout heeft ontwikkelaar Groendus groen licht gegeven. De ingekomen inspraakreacties gaven geen aanleiding voor een heroverweging van het besluit.

Een belangrijke zorg onder de inwoners van Dorst is dat het zonnepark, dat vierduizend huishoudens van groene stroom kan voorzien, mogelijk het uitzicht verziekt voor omwonenden. Maar volgens wethouder Marcel Willemsen is die zorg onterecht. "Wij vragen Groendus de zorgen mee te nemen in hun vergunningaanvraag om er zo voor te zorgen dat het park uit het zicht ligt en veel ruimte biedt voor de natuur", zegt Willemsen.

In februari lag het principeverzoek van Groendus voor de bouw van een zonnepark aan de Akkerweg ter inzage. Er kwamen 28 inspraakreacties op, waarvan een kwart positieve reacties van inwoners die willen deelnemen aan het project.

Veel van de inspraakreacties gingen over het zonnepark op de Bavelse Berg van de gemeente Breda. Daarbij liggen de zonnepanelen nu nog vol in het zicht. Het zonnepark aan de Akkerweg in Dorst komt op het maaiveld te liggen. Er wordt een groene rand van beplanting en bomen aangelegd. Hierdoor zal het zonnepark volgens het college van burgemeester en wethouders aan het zicht onttrokken worden.

Het zonnepark biedt volgens het college meer ruimte voor natuurontwikkeling en biodiversiteit dan de huidige intensieve landbouw. Met struiken, bomen en kruidenrijk gras met bloemen onder de lichtdoorlatende panelen zouden insecten en kleine zoogdieren meer kansen en ruimte hebben om te leven.