Het plan om de 'illegale' parkeerplaatsen langs de Lovensdijkstraat in Breda te vervangen door een park, leidt tot gefronste wenkbrauwen bij de VVD-fractie in de gemeenteraad. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders vraagt de VVD onder meer waarom er geen scenario is uitgewerkt waarbij geen enkele parkeerplaats verloren gaat.

"Prima dat de Lovensdijkstraat een opknapbeurt krijgt", staat in de brief die VVD-raadslid Eddie Förster aan het college heeft gestuurd.

De kritiek die vervolgens in de brief geuit wordt, is dat het project ten koste van een groot aantal parkeerplaatsen gaat. Dat is volgens Förster in strijd met een motie die de gemeenteraad eerder heeft aangenomen. Daarin staat namelijk dat er zo veel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven bij het maken van dergelijke herontwikkelingsplannen.

Wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling) heeft overigens al laten weten dat de ontwikkelingen in de Lovensdijkstraat "niet van de ene dag op de andere gebeuren". Er komen nog gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook zijn er twee planvarianten gemaakt: eentje zonder parkeerplaatsen, een andere met veertig parkeerplaatsen.

Toch wil Förster nu al weten wat de stad verwachten kan. "We zien namelijk dat de vraag naar parkeerplaatsen daar niet is afgenomen." Daarom wil hij van het college onder meer weten waarom de parkeerplaatsen überhaupt moeten verdwijnen. En zo ja, welke mogelijkheden zijn er dan nog om in ieder geval een aantal gratis parkeerplaatsen te behouden.