Gemeente Breda investeert 1,65 miljoen euro in het aanleggen en aanpassen van fiets- en wandelvoorzieningen in en om de stad. De investering is onder meer bedoeld om de natuur rond de stad beter bereikbaar te maken.

Breda wil ook vanwege de coronacrisis meer 'ruimte maken' in de stad. Zo is de gemeente bezig met plannen om meer verkoelende plekken in te richten, waarbij komende zomer het water kan worden opgezocht.

Daarnaast wordt ook een gedeelte van 't Zoet op het CSM-terrein al beschikbaar gesteld aan de stad. Eind april volgen nog meer plannen om ruimte te maken. "Gezien de huidige perikelen rond het Corona-virus is de wens om naar buiten te gaan alleen maar toegenomen. In Breda werken we al jaren aan het versterken van de natuur en geven we nu ook gericht meer ruimte om te recreëren", zegt wethouder Paul de Beer.

Zo zijn er ontwikkelingen bij Prinsenbeek en Ulvenhout. In het gebied ten noorden van Prinsenbeek zijn Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta bezig met de ontwikkeling van een moerasgebied. Vooruitlopend hierop gaat Breda samen met deze partners en de gemeente Etten-Leur de Hooglaarsestraat opknappen. Ook komt er dit jaar een fietsbrug over de Halse Vliet naar Etten-Leur.

In het Markdal is de stichting Markdal bezig met de balans te herstellen tussen natuur en landbouw. Diverse partijen zoals provincie en waterschap, investeren fors in deze ontwikkeling. Breda draagt hier bij aan de kosten voor recreatieve voorzieningen zoals de verbreding van het fietspad langs de Mark tussen de Duivelsbruglaan en de A-58.

Fietspaden Ulvenhoutse Bos worden opgeknapt

Breda wil bezoekers verleiden om meer met de fiets naar het bos te komen. De gemeente gaat daarom de fietspaden in het Ulvenhoutse Bos aan de Kerkdreef en Torendreef dit jaar op een goed niveau brengen. Hiermee wordt een link gelegd met het fietspad naar Alphen-Chaam die vorig jaar in gebruik is genomen en ontstaat een betere verbinding tot aan Landgoed Wolfslaar.

Voor park Wolfslaar heeft de gemeente samen met de stichting Landgoed Wolfslaar een plan laten opstellen voor de inrichting. Het gaat met name om de balans aan te brengen tussen het cultuur-historisch herstel en natuurontwikkeling en recreatie. De stichting zoekt aanvullende financiering om bij te dragen aan het behoud en versterken van het landgoed. De gemeente draagt bij aan het herstel van de aanwezige wandelpaden.