Curio in Breda en Roosendaal gaat vmbo-leerlingen met een sportprofiel de kans bieden om door te stromen naar mbo Sport en Bewegen. Dat staat in de verklaring die donderdag ondertekend is op Curio Scala in Teteringen.

Jaarlijks is er plaats voor 175 eerstejaars op de locaties in Breda en Roosendaal. Het is de bedoeling dat er binnen Curio een doorlopende leerlijn komt, waarmee leerlingen vanuit Scala kans maken op een gereserveerde plaats binnen de mbo-opleiding Sport en Bewegen.

Om dat mogelijk te maken, wordt het huidige vmbo-profiel Sport, Dienstverlening en Veiligheid aangepast, zodat het in de toekomst beter aansluit bij de eisen voor de niveau 4-opleiding op het mbo.

Volgens Curio-woordvoerder Peter Dirven snijdt het mes aan twee kanten, want ook de mbo-studenten hebben profijt van de nauwere samenwerking. Zo komt er voor hen meer ruimte om praktijk- en stagelessen te volgen op Scala. Zo kunnen zij al ervaring opdoen met lesgeven op het vmbo.

Specifieke keuzevakken

Andersom wordt het voor leerlingen op Scala mogelijk al wat lessen te volgen op mbo-niveau. Naast de mogelijkheid op een gereserveerde plaats voor de opleiding Sport en Bewegen, wordt ook de studieloopbaanbegeleiding op Scala geoptimaliseerd en krijgen de vmbo'ers met ambitie voor de sportopleiding specifieke keuzevakken aangeboden in hun examenprofiel.

Eind dit jaar begint de gemeente Breda als het goed is op het terrein bij Curio aan de Terheijdenseweg aan de bouw van het Talentencentrum. De mbo-opleiding Sport en Bewegen gaat in de toekomst ook flink gebruikmaken van die nieuwe sportaccommodatie.

Dirven: "Je kunt deze samenwerking tussen onze vmbo- en mbo-opleidingen ook wel zien als een opmaat daar naartoe. Zodat we straks nog optimaler gebruik kunnen maken van dat Talentencentrum."