Stichting Petje Af, met een flinke afdeling in West-Brabant, heeft 200.000 euro ontvangen van de Vriendenloterij. Met die steun kan de stichting haar werk tegen kansenongelijkheid onder kinderen in het onderwijs verder uitbreiden.

In West-Brabant is de stichting al actief in Breda en Etten-Leur en zijn onlangs plannen gepresenteerd om te groeien in de regio.

Diverse rapporten van de onderwijsinspectie onderschrijven dat kansenongelijkheid in het onderwijs een groeiend probleem is. Het gedwongen thuisonderwijs tijdens de coronalockdowns hebben dat nog een extra zichtbaar gemaakt het afgelopen jaar.

Stichting Petje Af biedt kwetsbare kinderen van tien tot en met veertien jaar wekelijks op zondagen lokaal georganiseerde programma's aan om hun talenten en vaardigheden te ontdekken, zodat zij een beter toekomstperspectief kunnen ontwikkelen.

De landelijk stichting ontvangt de schenking van de Vriendenloterij. Het bedrag van 200.000 euro is bedoeld om de landelijke dekking van de stichting uit te breiden, zodat meer kwetsbare kinderen kunnen meedoen met de programma's van Petje Af en zo een eerlijkere kans geboden krijgen.