Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft naar aanleiding van eigen onderzoek adviezen aan de gemeente Breda uitgebracht over het tegengaan van de armoedeval. Het onderzoek is opgesteld in opdracht van wethouder Boaz Adank (Sociale Zaken).

Het onderzoek constateert dat armoede onder Bredanaars te maken heeft met de inkomenspolitiek van het Rijk. Volgens het Nibud ligt het dus niet aan verhoging van de inkomensgrens voor de Bredapas en het schoolstarterpakket.

Het Nibud heeft een aantal adviezen uitgebracht over het deels zelf aanpakken van de armoedeval. Zo stelt het instituut voor om woon-werkverkeer te vergoeden als een werkgever dat niet doet. Ook doet het instituut een voorstel om weer een collectieve zorgverzekering in te voeren. Die was in Breda op 1 januari afgeschaft.

Wethouder Adank laat weten dat hij loketten wil openen die het voor inwoners laagdrempeliger moet maken om hulp te vragen. Verder wil de wethouder Bredanaars die met hun energienota worstelen tegemoetkomen. "Het risico bestaat dat deze groep klem komt te zitten tussen stijgende lasten en beperkte investeringsmogelijkheden", schrijft de wethouder aan de raad.

Wethouder Adank wil het fonds van 1,3 miljoen euro gebruiken om de "financieel kwetsbare doelgroep" te helpen.