De ontwikkelaars van Parc Heilaar in Breda moeten terug naar de tekentafel. Hun plan voor een buurt met 32 woningen krijgt geen goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Zo vinden ze dat de "balans tussen steen en groen doorslaat naar steen".

Dat blijkt uit een collegebesluit dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Daarin staat dat het idee van Schonck, Schul & Compagnie Projectontwikkeling op zich positief wordt beoordeeld, maar dat er nog veel moet worden gedaan om het haalbaar te maken.

Zo vindt het college dat er wordt gebouwd voor de verkeerde doelgroep: huishoudens met een hoger inkomen. Liever ziet het stadsbestuur woningen verrijzen voor mensen die "meer op leeftijd zijn" en voor wie de huidige woning te groot is geworden.

Het college is ook kritische op de opzet van Parc Heilaar. "Het karakter van een landgoed met woningen verandert naar een woningbouwlocatie met groen ertussen", aldus het college. "De balans tussen steen en groen is daarmee in onevenredige mate uit balans en slaat door naar steen."

Om toch aan de slag te kunnen, moet het plan dus worden aangepast.