Zo'n honderdtachtig eerstejaars studenten van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management op Avans Hogeschool konden afgelopen woensdag een bijzonder digitaal gastcollege volgen van kantonrechter Paul Rouwen.

Volgens hem zijn zakenmensen in veel gevallen namelijk best in staat om zichzelf juridisch te verdedigen. "Ik heb liever met de mensen zelf te maken dan met advocaten, behalve als de ondernemer in kwestie de zaken niet goed op orde heeft", aldus Rouwen.

Goed inlezen is dus verplicht volgens de kantonrechter. Ook moeten de ondernemers-in-opleiding verder goed beseffen dat ze in de rechtszaal niet per definitie te maken hebben met een gelijk speelveld. Zo zijn de rechten van consumenten of werknemers in Nederland erg goed beschermd. "Een rechtvaardige uitkomst is dus niet altijd wat je samen op papier van tevoren hebt afgesproken."

Ook is het volgens Rouwens verder belangrijk om de rechtbank te begeleiden door het bewijsmateriaal. Simpelweg een toren dossiers op tafel gooien is niet voldoende. "Laat de rechter niet zelf spitten."

Miriam Braak, docent Recht op Avans, legt uit dat ze tijdens de studie regelmatig rechtszaken naspelen. "Een bedrijf levert bijvoorbeeld iets niet op tijd en die casus verdedigen we dan als een advocatenteam."

Volgens haar is deze juridische kennis nodig omdat de studenten later regelmatig met contracten zullen gaan werken. Zeker in een wereld die steeds kleiner wordt is het belangrijk om te weten hoe je bijvoorbeeld intellectueel eigendom internationaal beschermt. "Of kijk wat er is gebeurd met de coronavaccinaties, daar was niet duidelijk wat precies wanneer geleverd zou worden."