Op de singels van Breda geldt een tijdelijke vaarverbod. Op die manier hopen burgemeester en wethouders dat het water mooi dichtvriest zodat er op korte termijn op het stadswater kan worden geschaatst.

Om dezelfde reden heeft waterschap Brabantse Delta besloten om de baggerwerkzaamheden die deze week zouden beginnen tot nader order uit te stellen.

Wethouder Paul de Beer (Klimaat) denkt dat schaatsen "een mooie afleiding kan zijn in deze coronatijd". "Als dit ook op de singels mogelijk is, dan is er meer ruimte voor schaatsliefhebbers. Dan is het makkelijker voor schaatsers om zich aan de coronaregels te houden", aldus De Beer.

In de week na de Elfstedentocht van 1997 organiseerde dagblad De Stem de Bredase Singeltocht. Een in drie dagen uit de grond gestampte tocht over de singels van Breda waar duizenden Bredanaars de ijzers voor onderbonden.

Of het in deze tijd nog zo zou kunnen, is de vraag. De kans dat het ijs op de singels daadwerkelijk dik genoeg wordt, is beperkt. "Maar door het vaarverbod en andere maatregelen wordt de kans wel wat groter", aldus de wethouder.

Ook het waterschap zet een tandje bij, zegt bestuurder Hans Peter Verroen. Door de grote hoeveelheid regen die er de afgelopen weken is gevallen, moet er nog heel wat water worden afgevoerd uit het stroomgebied van Aa of Weerijs en Mark.

"Maar als dat water voldoende is afgevoerd, dan kan het waterschap de gemalen en stuwen op zo'n manier afstellen dat er zo min mogelijk stroming is en het ijs kan groeien", aldus Verroen. "Afhankelijk van de vorstperiode en de snelheid van waterafvoer kunnen we hopelijk schaatsen."