Bij de afgelopen jaarwisseling is in Breda 52.000 euro aan schade aangericht. De schadepost valt een stuk lager uit dan bij de jaarovergang van 2019 naar 2020 toen nog sprake was van 245.000 euro. Het kwam toen tot grootschalige vernieling van mobiele camera's.

De lockdown, het vuurwerkverbod, het verbod op groepsvorming en het niet plaatsen van de mobiele camera's zijn volgens de gemeente Breda belangrijke redenen voor de lagere schadepost.

"Gelukkig is er geen sprake van grote schadeposten. Dit in tegenstelling tot de grote schadepost als gevolg van de vernielde mobiele camera's vorig jaar." De schade aan de camera's bedroeg toen 143.000 euro. "Helaas blijft het aantal vernielde afvalbakken hoog. Al is er wel sprake van een daling met zestien stuks."

De vernieling van afvalbakken kost 43.602 euro (86 stuks), vorig jaar 52.090 euro (102 stuks). De schade aan straatnaam- en verkeersborden: 2.625 euro (21 stuks), vorig jaar 7.410 euro (78 stuks).

De schade aan onder- en bovengrondse containers: 800 euro, vorig jaar 1.650 euro. Schade aan vastgoed is dit jaar nul, vorig jaar 30.000 euro (één locatie). De schade aan derden, zoals kapotte bushokjes of reclamezuilen, is niet meegerekend.