De Bredase gemeenteraad is akkoord gegaan met het gewijzigde bestemmingsplan voor de vijf seniorenwoningen aan de Haarbeemd in Bavel. De seniorenwoningen kunnen dus gebouwd worden.

Het terrein is op dit moment onbebouwd en wordt gebruikt als paardenwei. Omwonenden zijn in mei 2020 op de hoogte gebracht via een informatieset, een brief en een presentatie.

De bestaande bomenrij aan de zijde van de Haarbeemd en de Dorstseweg blijft behouden. Er worden aan de Heining openbare parkeervoorzieningen aangelegd. Een deel van de parkeeroplossing wordt op het eigen terrein van de toekomstige bewoners gerealiseerd. Als het plan is afgehamerd, kan de bouw beginnen.

De raad ging donderdag ook akkoord met de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de Lage Aard in Bavel. De uitbreiding is bedoeld voor glastuinbouw en teeltondersteuning.