Er komt een rotonde op de kruising van de Allerheiligenweg en de Keermanslaan in Breda. Uit de buurt kwamen klachten over toenemende verkeersdruk, snelheidsovertredingen en sluipverkeer.

Na een onderzoek naar de situatie op het kruispunt van de Allerheiligenweg, Marialaan en Keermanslaan is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de aanleg van een rotonde op deze locatie het beste is. Dat zegt de gemeente na vragen van de Bredase fractie van GroenLinks.

In de buurt werd geklaagd over toenemende verkeersdruk, snelheidsovertredingen en sluipverkeer. Uit het verkeersonderzoek van de gemeente blijkt dat het mogelijk is dat er op dit kruispunt een rotonde kan worden aangelegd. De verkeerslichten zijn verouderd en worden definitief verwijderd.

De fractie wil ook weten of er nog meer plekken in Breda in aanmerking komen voor vervanging van verkeerslichten door rotondes. "De kruispunten in Breda die hiervoor in de toekomst aanmerking komen, zijn Boschstraat-Vlaszak en Schorsmolenstraat-Nieuwe Haagdijk", aldus het college.