Zorginstelling Amarant start volgende week met het vaccineren van een eerste groep kwetsbare cliënten met een verstandelijke beperking. De eerdere start van de vaccinatie gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het doel van het eerder beginnen met vaccineren is om ervaring op te doen bij de verdere uitvoering van de vaccinatie. Ongeveer zevenhonderd cliënten die woonachtig zijn op de drie centrumlocaties van Amarant in Rijsbergen en Tilburg zijn uitgenodigd.

De behoefte om te starten met vaccineren is groot, stelt de zorginstelling, die ook locaties heeft in Breda. "Cliënten vallen in de risicogroep. Daarnaast is het essentieel dat zo min mogelijk medewerkers ziek worden."

Het ziekteverzuim bij Amarant is op dit moment hoger dan normaal, waardoor de zorg zwaar onder druk staat. Daarom blijft Amarant erop aandringen dat er snel een start wordt gemaakt met het vaccineren van de medewerkers. "Deze groepen stonden vooraan in de oorspronkelijke vaccinatiestrategie, maar door wijzigingen blijft de uitnodiging voor vaccineren nog steeds uit."

Met ruim vijfduizend medewerkers en achttienhonderd vrijwilligers draagt Amarant zorg over ruim zesduizend cliënten in Noord-Brabant.