Breda geeft volgend jaar 32 miljoen euro subsidie aan lokale welzijnsorganisaties. Daarmee wordt aan 98 procent van de aanvragen voldaan. Over de verdeling van de miljoenen zijn de betrokken instellingen en verenigingen het alleen niet allemaal eens.

De verdeling van de welzijnsmiljoenen is elk jaar weer een hele klus. Enkele jaren geleden zijn daarom de zogeheten 'thematafels' opgezet. Het idee was dat organisaties onderling zouden bepalen wie hoeveel geld zou krijgen. Dat project strandde toen bleek dat grote, professionele welzijnsinstellingen over de kleine clubs heen walsten.

Daarom greep wethouder Miriam Haagh (Zorg, PvdA) eerder dit jaar in: voortaan bepaalt de gemeente weer wie er hoeveel geld krijgt. De instellingen mogen aan de 'thematafel' inhoudelijk hun mening geven over de plannen van hun tafelgenoten, maar ze kunnen geen streep meer trekken door de subsidieaanvraag van hun concurrenten.

Uit een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd naar de gemeenteraad blijkt dat de nieuwe aanpak even wennen is geweest. Niet alleen heeft het coronavirus de gesprekken in de weg gezeten, ook de deadline van 1 oktober werd 'als krap ervaren'. Op die datum moesten alle subsidievoorstellen zijn ingeleverd.

Ongemakkelijk tijdens praatsessies aan thematafels

Er zijn vijf 'thematafels' en in sommige gevallen zijn er onderling 'sluitende afspraken gemaakt', zoals in het onderwijs. Daar staat tegenover dat het niet is gelukt om op het gebied van sport en zorg financieel dekkende plannen voor de komende twee jaar te presenteren. Het gevolg: iedere 'partner' heeft op eigen houtje een subsidieaanvraag gedaan. In een geval is er inhoudelijk niets afgesproken, omdat er te veel bezwaren waren tegen de plannen van een van de gesprekspartners.

Sommige organisaties voelen zich ongemakkelijk tijdens de praatsessies aan de 'thematafels'. Ze vinden het 'schadelijk voor de samenwerking', wanneer ze elkaar inhoudelijk de maat moeten nemen.

CDA-raadslid Gwendolyn Boom was al kritisch op het systeem van 'thematafels' en blijft dat. "Kleine vrijwilligersclubs, zijn zich rot geschrokken. Het lijkt erop dat het thematafel-drama een nieuw hoofdstuk heeft bereikt", constateert Boom. "En dat terwijl de nood zo hoog is en zowel verenigingsleven als informele zorg al een paar jaar worden verwaarloosd." Boom wil daarover opheldering van het college.