De ambtenaren van de gemeente Breda krijgen een nieuwe baas. Lieke Hendrix begint volgend jaar februari als gemeentesecretaris. Uit bijna veertig sollicitaties kwam de bestuurskundige als beste naar voren. Hendrix volgt Piet Buijtels op, die nu als ad interim-gemeentesecretaris fungeert.

Op dit moment werkt Hendrix nog als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Daarvoor heeft ze bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Twente en gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Inter Provinciaal Overleg.

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar op het stadskantoor en legt direct verantwoording af aan burgemeester en wethouders.

"Ik wil als directeur graag een gezicht zijn van de gemeente naar buiten toe en tegelijkertijd aanspreekbaar zijn voor de medewerkers", laat Hendrix in een persbericht weten.