De Raad van State (RvS) heeft groen licht gegeven voor 28 windmolens langs de A16. De windmolens komen in clusters langs de snelweg te staan.

Zo komt er een aantal turbines op de strook bij Hazeldonk en bij Galder zijn enkele windmolens ingetekend. Meer richting het noorden van West-Brabant komen de turbines in de buurt bij de snelwegknooppunten Zonzeel en Klaverpolder.

De lichten stonden sinds afgelopen zomer al zo goed als op groen voor het plan Windenergie A16. De provincie moest van de Raad van State nog negen punten verbeteren. Zo ging het om geluids- en schaduwoverlast.

De provincie paste dat aan waardoor de hoogste bestuursrechter nu geen reden meer ziet om de plannen niet door te laten gaan.

Tegen het inpassingsplan waren 23 beroepschriften ingediend, waarvan het merendeel afkomstig was van bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in het gebied waar de windturbines moeten komen.

Geluidsoverlast, slagschaduw en verstoring vogels en vleermuizen

Omwonenden van de vier beoogde locaties lieten eerder weten dat ze vrezen voor geluidsoverlast en slagschaduw. Ze hebben al genoeg te verduren van het geluid van A16 en hogesnelheidslijn, betoogden ze eerder.

Natuurplein De Baronie was een van de bezwaarmakers. "Teleurstellend", noemt secretaris Bert van de Haar de uitspraak van de Raad van State. "Wat met name teleurstellend is, is de manier waarop wordt omgegaan met natuurbelangen."

De natuurorganisatie richtte zich op de windmolen in de Rooskensdonk, vlakbij de Mark. "Het gaat om een verstoring van het gebied voor weidevogels. Daarover wordt totaal niet gesproken. Daarnaast steunden we het beroep tegen het windmolengebied bij Galder, vanwege de kwetsbaarheid van vleermuizen. De Raad van State spreekt met geen enkel woord over deze zaken."

Volgens de provincie kunnen de windmolens energie leveren voor het verbruik van minstens 100.000 huishoudens. De turbines staan er naar verwachting eind 2022.