Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de verpleegafdeling voor oudere coronapatiënten in het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk. Daar sprak hij met verpleegkundigen en patiënten.

De koning werd rondgeleid op de geïsoleerde corona-afdeling van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ. Daar liggen op dit moment achttien corona-patiënten. Het gaat om patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop die op deze afdeling specialistische zorg en behandeling krijgen.

Verpleegkundigen vertelden de koning over de verschillen tussen de eerste en de huidige coronagolf en de werkdruk.

Het bezoek van de koning aan de Langendijk in Breda duurde ongeveer een uur. Daarna ging hij naar Tilburg, waar hij met vertegenwoordigers van het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen) in gesprek ging. Dat overleg is tijdens de eerste coronagolf in het leven geroepen, om ook binnen de langdurige zorg en thuiszorg in Noord-Brabant voor een goede afstemming over maatregelen in verband met het coronavirus te zorgen.