Handhavers in de gemeente Breda hebben de noodverordening afgelopen weken vaker moeten toepassen dan in de afgelopen weken. In totaal werden er 25 bekeuringen uitgedeeld en 160 waarschuwingen gegeven aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Daarnaast werden er tien mensen naar Bureau HALT verwezen. Ook was er sprake van overlast door zwervers en hangjongeren, meldt het college in de brief met daarin de stand van zaken in de bestrijding van het virus.