Het Amphia Ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gaan een samenwerkingsverband met elkaar aan. De bestuurders en medici van beide ziekenhuizen ondertekenden woensdagochtend een gezamenlijke overeenkomst.

De twee ziekenhuizen wisselen nu al op een aantal terreinen informatie met elkaar uit, onder meer bij het verstrekken van immunotherapie aan kankerpatiënten en op het gebied van hematologie (bloedziekten). Veel artsen in het Amphia hebben bovendien een achtergrond in het Universitair Medisch Centrum in Rotterdam.

Die samenwerking bevalt zo goed dat nu besloten is op het terrein van onder meer onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg nog meer samen te gaan doen en dat ook officieel te bekrachtigen.

Woensdag wordt duidelijk op wat voor manier die samenwerking de komende jaren precies gestalte krijgt. In een door beide ziekenhuizen naar buiten gebracht persbericht wordt over die samenwerking gezegd dat "een groeiende zorgvraag en een toenemende complexiteit van deze vraag voor een grote maatschappelijke uitdaging zorgt. Vergrijzing, toename van het aantal mensen met een of meer chronische ziekten, aandacht voor duurzaamheid, een veranderende kijk op gezondheid en een pandemie als COVID-19 spelen daarbij een rol."