Bewoners in het buitengebied van Breda zijn geschrokken van de vondst in oktober van een grote hoeveelheid dodelijke, chemische stoffen in een schuur. D66 heeft vragen gesteld aan het college van B en W over ondersteuning van bewoners op het platteland.

De vondst op 29 oktober van een grote hoeveelheid dodelijke chemische stoffen bij een boerderij op de hoek van de Sprundelsebaan met het Bijloopwegje zorgt voor onrust in het buitengebied van Breda. In de loods werden duizenden liters chemicaliën opgeslagen in grote witte jerrycans. Van de chemicaliën kan fentanyl gemaakt worden. Dat is een levensgevaarlijke harddrug die al in kleine hoeveelheden fataal kan zijn.

"Uit recent onderzoek verricht door Twynstra Gudde in opdracht van de ZLTO blijkt namelijk dat de meldingsbereidheid van bewoners niet erg hoog is, daarom is er concrete actie nodig om die bereidheid te vergroten", zo schrijft burgerraadslid Bart Lauwen (D66).

Lauwen wil weten hoe de criminele invloed vooral bij leegstaande bebouwing wordt teruggedrongen. "En wat doet het college om ervoor te zorgen dat boeren weerbaarder worden?" Daarnaast is er vraag naar een voorlichtingscampagne om agrariërs erop attent te maken dat ze deskundige hulp kunnen inroepen via de zogeheten VABImpuls-regeling als er bijvoorbeeld stallen of schuren leeg komen te staan. Het is al jaren bekend dat criminelen leegstaande schuren zoeken voor de productie van drugs.