Ook de huisartsen in Bavel willen dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het dorpshart verrijst. Op de locatie van De Huif kan dan het nieuwe gezondheidscentrum komen.

Soms vallen puzzelstukjes perfect in elkaar. Zo'n scenario lijkt in Bavel aan de hand te zijn. Tenminste, als de Bredase politiek ervoor kiest een compleet nieuwe mfa op de locatie Weideveld/Pastoor Doensstraat te bouwen. In dat geval kan het gezondheidscentrum op termijn naar de Deken Dr. Dirckxweg verhuizen.

Toenemende zorgvraag

In een brief aan het college van B en W heeft huisarts Suzanne Huijben namens de gezamenlijke huisartsen van gezondheidscentrum Tolakker uiteengezet waarom ze willen verkassen. Door taakuitbreiding, toenemende zorgvraag en stijgende patiëntenaantallen groeit het centrum op de huidige plek aan de Tolakker uit zijn jasje.

Ook Topfysiotherapie Bavel zit al jaren te krap behuisd. Samen zouden zij nieuwbouw willen neerzetten op de locatie waar nu De Huif staat. In die plannen zijn ook appartementen voor ouderen inbegrepen.

Goed bereikbaar

De locatie van De Huif is vooral interessant omdat het goed bereikbaar is, ook voor spoeddiensten. Dit in tegenstelling tot de locatie in het dorpshart. Ook biedt de locatie bij De Huif voldoende parkeerruimte.