In de tuin van Villa Trianon aan de Baronielaan in Breda gaan binnenkort 87 bomen tegen de vlakte. Burgemeester en wethouders hebben toestemming voor de kap gegeven.

Het college heeft gewacht met het afgeven van een kapvergunning, zolang er in de gemeenteraad nog verwoed werd gedebatteerd over de toekomst van het Rijksmonument en het omliggende groen.

Maar nu de raad in meerderheid akkoord is gegaan met het plan om de villa te restaureren en woningen in de tuin te bouwen, heeft het stadsbestuur alsnog toestemming voor de kap verleend.

De bomen in de tuin van Villa Trianon waren onderwerp van een felle politieke discussie die werd gevoerd over de toekomst van het door de jaren heen nogal vervallen pand. Sommige fracties maakten zich sterk voor het groen en vonden kap echt een brug te ver.

Toch was niet iedereen het daarmee eens. Zo liet VVD-raadslid Kees Braspenning zijn collega's in september weten dat er wat hem betreft niet al te hoog moet worden opgegeven over de veronderstelde meerwaarde die de bomen zouden vertegenwoordigen. "Want", zei de Bredase liberaal, "Niet iedere boom heeft ecologische waarde. En zeker niet de doorgeschoten kerstbomen die in de tuin van Trianon staan."