Het Valkenberg in Breda krijgt nieuwe verlichting die niet alleen het gevoel van onveiligheid moet terugdringen, maar die er ook voor zorgt dat het park "attractiever" wordt in het donker. Het is niet de bedoeling om het hele stadspark te verlichten. Alleen de doorgaande routes worden aangepakt.

Dat schrijft wethouder Greetje Bos (Leefbaarheid, VVD) in een brief aan de gemeenteraad. Die had begin dit jaar al eens gevraagd of de verlichting, die stamt uit het einde van de vorige eeuw, kan worden uitgebreid. Bos wilde niet over een nacht ijs allerlei toezeggingen doen en zei dat ze eerst een "verkenning" zou laten uitvoeren. Naast veiligheid moet er volgens haar ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden en natuur en milieu.

Op dit moment is slechts een deel van het park verlicht en dat is niet voor niets. Er is gekozen om alleen de centrale route van de stad naar de Willemstraat te verlichten. Zo wordt de stroom van voetgangers en fietsers zo veel mogelijk bij elkaar gehouden. Het idee is dat zodoende het veiligheidsgevoel wordt vergroot, omdat er meerdere mensen tegelijkertijd op dezelfde route aanwezig zijn. "Hoe meer mensen, hoe meer sociale controle en hoe beter de veiligheidsbeleving", aldus Bos in haar brief aan de raad.

Attractiever

Aan dat principe uit de jaren negentig wil de wethouder niet tornen: "de beweging blijft geconcentreerd op de centrale route. Maar van daaruit kijken we verder hoe we sfeer en beleving aan het park kunnen toevoegen. Dat zorgt ervoor dat het park attractiever wordt in het donker. Hierdoor kan het gevoel van onveiligheid verder worden teruggedrongen", schrijft Bos aan de fracties.

Ze beschouwt het als een "logische stap" om op de centrale route multicolor-led toe te voegen aan de bestaande verlichting. "Zo kunnen we de verlichting van Park Valkenberg beter afstemmen op de verlichting in de Willemstraat en die van de fonteinen", aldus Bos.

Sensor ready

Bijkomend voordeel: de nieuwe ledlampen zijn sensor ready. Dat wil zeggen dat ze zonder veel moeite kunnen worden uitgerust met wifizenders. Zo kan de verlichting op afstand bediend worden, maar de armaturen kunnen ook worden ingezet voor andere hightech-projecten in de openbare ruimte.

Overigens voelt Bos niet de behoefte om afscheid te nemen van de huidige jaren '90-lantaarnpalen: "We blijven trouw aan de huidige masten." De nieuwe verlichting wordt volgend voorjaar aangelegd.