Burgemeester en wethouders van Breda hebben ingestemd met het definitieve ontwerp voor een turborotonde met speciale fietstunnel op de kruising van Leursebaan met het Iabc.

De oversteek bij het voormalige veilingterrein is al lang een gevaarlijke horde voor mensen die gebruik maken van het snelfietspad dat Breda met Etten-Leur verbindt.

Zichtbaar dus veilig

Om daar voor eens en altijd een einde aan te maken komt er een speciale fietstunnel. Daarvoor wordt de rotonde een meter boven het maaiveld aangelegd. De fietstunnel wordt 2 meter diep, maar wel half open. De vormgeving zit zo in elkaar dat een fietser altijd zichtbaar is, iets dat de sociale veiligheid ten goede komt.

Het fietspad dat nu nog ten noorden van het Iabc ligt, tussen Leursebaan en Heilaarstraat, wordt verwijderd. Fietsers die daarvan gebruik maakten worden omgeleid, zodat ze vanzelf in de tunnel terecht komen. Daarmee wordt het wel iets drukker op het superfietspad, maar daar valt volgens het stadsbestuur wel mee te leven. Het gaat slechts om 'een tiental' fietsers.

Snelheid verminderen

De toenemende verkeersdrukte op de rotonde en de directe omgeving leiden wel tot zorgen bij mensen die verderop aan de Leursebaan wonen. Zij verwachten dat het bij hun voor de deur nog drukker wordt met sluipverkeer, wanneer de doorstroming op de rotonde wordt verbeterd. Die vrees trekt het college zich aan: er komen maatregelen om de snelheid te verminderen.

Het plan is om de turborotonde en de tunnel in de loop van volgend jaar aan te leggen.