De gemeente Breda gaat jaarlijks 3 miljoen euro uittrekken om de gevolgen van heftige regenbuien, extreme droogte en hittestress op te vangen. "Als we nu niets doen, krijgen we daar spijt van."

Het is al drie jaar op rij veel te droog in Nederland. Daarnaast liepen de temperaturen dit jaar flink op met zeven tropische dagen achter elkaar. En als het regent, dan regent het vaak hard. De gevolgen zijn ook in Breda merkbaar.

"We hebben de laatste jaren veel zaken aangepast zoals groene kades, groene schoolpleinen en wadi's zoals bij de Claudius Prinsenlaan, zodat het water aan de zijkanten van de weg door de bodem wordt opgenomen", zegt klimaatwethouder Paul de Beer.

Nu wordt de aanpak structureel. Breda heeft jaarlijks 3 miljoen euro gereserveerd voor klimaatmaatregelen, zo staat te lezen in het plan Breda Klimaatbestendig. Via subsidies van provincie, rijk en waterschap komt daar de komende drie jaar nog 1,5 miljoen euro bij.

Het weer wordt steeds grilliger

De Beer: "De klimaatmodellen tonen aan dat het weer steeds grilliger wordt. Als we niets tegen verdroging doen, dan gaat er veel kapot. Planten- en dierensoorten leggen het loodje. Het Ulvenhoutse bos is veel te droog. De landbouw heeft er veel last van, maar ook de bewoners van de binnenstad. Voortaan gaan we bij ieder nieuw project standaard bekijken of er klimaatmaatregelen nodig zijn. De ergste plekken doen we eerst."

Het plein was helemaal versteend

Zo wordt er gedacht aan bomenaanplant, bomen in bakken die water vasthouden, groene daken of waterfonteinen. De Beer: "Het Nelson Mandelaplein in Tuinzigt is volgens de nieuwe aanpak vormgegeven. Deze zomer speelden er al geregeld kinderen in de waterfontein. Dat plein was helemaal versteend en is nu een stuk groener en koeler."

De riolering kan het vaak niet aan

De opvang van regenwater in de bodem wordt ook een speerpunt om te voorkomen dat de riolering overstroomt. "Zeker tien keer per jaar regent het zo hard dat de riolering het niet aankan. Het gevolg is dat het vervuilde water in de singels terechtkomt. Het duurt een paar dagen voordat dat de vervuiling is weggestroomd. Je ziet van de andere kant dat mensen steeds vaker in de singel verkoeling zoeken. Daarom gaan we sterker sturen op een betere waterkwaliteit. Daar moeten we echt iets aan doen."