De kosten voor de jeugdzorg in Brabant stijgen explosief. In vier jaar liepen de uitgaven van de Brabantse gemeenten op van 500 naar 627 miljoen euro. De gemeenten geven de schuld aan de Rijksoverheid, maar critici vinden dat de gemeenten de hand in eigen boezem moeten steken.

Dat de jeugdzorgkosten de gemeenten boven het hoofd groeien blijkt uit onderzoek van BN DeStem en haar zusterkranten in Brabant. De kranten vroegen de gemeenten in de provincie naar hun uitgaven voor de jeugdzorg tussen 2015 en 2018. 80 procent van de gemeenten gaf inzage in de cijfers.

In vier jaar tijd liep het bedrag dat de Brabantse gemeenten tekortkomen voor de jeugdzorg op van ruim 11 miljoen in 2015 naar bijna 100 miljoen in 2018. Recentere cijfers zijn er nog niet, maar algemeen wordt aangenomen dat de situatie er niet beter op is geworden.

Het kabinet erkent het probleem. Vorig jaar ging er al 420 miljoen euro extra aan jeugdzorggeld naar de gemeenten in Nederland, dit jaar en in 2021 komt daar nog eens 300 miljoen euro bij. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dat niet genoeg om alle gaten te vullen. De VNG wil dat Den Haag structureel met extra geld over de brug komt. Zo niet, dan zijn gemeenten gedwongen om in andere voorzieningen te gaan snijden zoals de plaatselijke bibliotheek of het zwembad.

'Jeugdzorg dreigt bodemloze put te worden'

Daar is lang niet iedereen het mee eens. Tweede Kamerlid René Peters uit Oss legt de schuld bij de gemeenten zelf neer. Die gaan volgens de CDA'er veel te gemakkelijk in zee met het sinds 2015 enorm uitgedijde leger aan zorgbedrijfjes waarmee gemeenten contracten afsluiten. Waren volgens de gezondheidsinspectie in 2014 nog 120 jeugdzorgaanbieders in Nederland actief, nu zijn dat er naar schatting 6.000.

Gezondheidseconoom Wim Groot vreest dat de jeugdzorg als het zo doorgaat "een bodemloze put" wordt. "De zorg dreigt onbetaalbaar te worden. En daar hebben de gemeenten zelf schuld aan. Ze halen veel te gemakkelijk nieuwe zorgpartijen binnen. Zoveel dat controle op die partijen nauwelijks meer mogelijk is."

Groot vindt ook dat gemeenten veel te gemakkelijk lichte vormen van jeugdzorg aanbieden. "Problemen die vroeger door de jongeren en hun ouders zelf opgelost werden, daar wordt nu opeens het Centrum voor Jeugd en Gezin bijgehaald. Dat kost handenvol geld en gaat ook nog eens ten koste van de zware jeugdzorg die wel echt nodig is."