Ruim 3 procent van de mbo-studenten die op stage moet, kan daarvoor geen geschikte locatie vinden. In overleg met het werkveld wordt naar oplossingen gezocht. Zo biedt Defensie extra stageplekken aan, net als de sector logistiek. Dat laat het Bredase college van burgemeester en wethouders weten als antwoord op vragen die burgerraadslid Younes Nahnahi (PvdA) hierover vorige maand stelde.

Nahnahi maakt zich zorgen om de toekomst van mbo-studenten die geen stageplek kunnen vinden. Geen stage betekent vaak geen diploma. Dat is van grote invloed op de toekomst van deze studenten.

Volgens het college van B en W is er nauw overleg met de mbo-instellingen Curio en Rooi Pannen. Bij Rooi Pannen lukt het nog wel voor alle stagelopers een plek te vinden om werkervaring op te doen, bij Curio valt 3,3 procent buiten de boot (cijfer september 2020). Bij de opleidingen Verpleegkunde, Dienstverlening (met name in de sectoren toerisme, sport en verzorging) en Financieel Administratief zijn de problemen het grootst.

Jaarlijks lopen ruim achttienduizend studenten stage bij Curio. Dat betekent dat voor zo'n zeshonderd van hen momenteel geen goede stageplek gevonden wordt. De tekorten zijn allemaal terug te voeren op corona.

Zoeken naar alternatieven

Samen met leerbedrijven en andere ketenpartners zoekt de onderwijsinstelling naar alternatieven. Die worden onder meer gevonden bij sectoren die minder te lijden hebben onder corona en als hulp extra stageplaatsen beschikbaar stellen. Ook wordt buiten de eigen regio naar stageplekken gezocht, of studenten krijgen vervangende opdrachten.

De gemeente Breda bood zelf in 2019 ruimte aan zo'n 130 stagiaires, zowel voor mbo, hbo als wo. Dat zijn er in 2020 minder, verwachten B en W, omdat een groot deel van de gemeentelijke organisatie door corona thuis werkt. Niet alle stagevormen zijn met deze werkwijze te combineren