Aardgasvrije wijken, elektrisch koken, elektrische auto's en steeds meer bomen en struiken in het straatbeeld. Er gaat de komende tien jaar veel veranderen in Breda. Op maandag 26 oktober gaat de gemeente via internet in gesprek met de stad over de duurzame plannen.

Een van de onderdelen om in 2044 een CO2-neutraal Breda te krijgen, is het aardgasvrij maken van de Bredase wijken. Voor 2030 wil de gemeente vijf wijken aardgasvrij hebben of in ieder geval klaar hebben om over te stappen op een alternatieve energiebron. De woningen worden dan bouwkundig en installatietechnisch voorbereid op een alternatieve energiebron, zodat de afkoppeling van het aardgas later zonder grote inspanning en overlast kan plaatsvinden.

Van aardgas naar duurzame energie

Eind 2021 start het proces voor de wijkuitvoeringsplannen. Samen met bewoners onderzoekt de gemeente of en hoe de stap van aardgas naar duurzame energie genomen kan worden.

Vergroenen

Greetje Bos, wethouder energietransitie: "Er gebeurt gelukkig al veel in de stad op het gebied van verduurzamen en vergroenen. Dat is mooi. Het kan ook alleen maar als we samen deze uitdaging aangaan, stap voor stap. Allereerst door onze gewoontes te veranderen van hoe we met energie omgaan. In de bijeenkomst op 26 oktober hoor ik graag waar bewoners, ondernemers of organisaties hulp bij kunnen gebruiken en hoe we samen kunnen investeren in de toekomst van onze stad."

Aanpak gevolgen klimaatverandering

Paul de Beer, wethouder Klimaat en Stad in een park: "Breda is op veel manieren bezig met de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. Zo kun je een groene wijkdeal maken waarbij we als gemeente ondersteunen. Samen met corporaties werken we aan vergroeningsplannen, waar huurders ook over mee kunnen praten. Er zijn subsidies voor groene daken en regenwateropvang. En je kunt je idee of initiatief ook kwijt op PlanBreda om het een stap verder te brengen samen met anderen. Er zijn genoeg mogelijkheden, dus doe vooral mee."

Webinar Klimaat

Webinar Klimaat Breda vindt plaats op maandag 26 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op www.breda.nl/duurzaambreda.

Subsidiemogelijkheden

Voor het UitvoeringsPlanKlimaat (UPK) kunnen in de periode van 1 tot 30 november 2020 initiatieven aangemeld worden. Ook zijn er voor Klimaatadaptatie mogelijkheden voor ondersteuning. Op www.PlanBreda.nl staat hoe deze initiatieven aangemeld kunnen worden in samenwerking met partijen in de stad. Het UPK 2021-2024 wordt in december in het college vastgesteld en in de raad besproken.

Ook de Provincie Noord-Brabant opent vanaf 15 oktober de subsidieregeling 'Brabant geeft Energie'. De provincie is op zoek naar projecten "van onderop" die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. De nieuwe subsidieregeling loopt tot en met 1 december 2021.