Het Markdal bij Ulvenhout en natuurprojecten van De Vlasselt bij Terheijden zijn genomineerd voor de Knippenbergprijs. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt met een wisselend thema. Dit keer is dat 'Groen Erfgoed'.

Voor de Knippenbergprijs waren zeventien aanmeldingen. Daarvan zijn er nu drie door de jury uitgekozen. Het project rondom het Markdal is van Vereniging Markdal. De vereniging houdt zich bezig met onder andere duurzame gebiedsontwikkeling en versterking van het cultuurhistorisch karakter.

Bij de projecten van Heemskundekring De Vlasselt gaat het om de Eendenkooi, de kleine Schans en de Linie van de Munnikenhof. Vrijwilligers zetten zich daar in voor het onderhoud van de historische bouwwerken en natuurgebieden.

Cultuur en natuur

Theo Cuijpers, de onafhankelijke voorzitter van de jury, vertelt dat de projecten worden beoordeeld op het effect dat ze hebben op de natuur en de manier waarop vrijwilligers worden betrokken bij het project. "Het Markdal bijvoorbeeld werd door de jury omschreven als 'ideale combinatie tussen cultuur en natuur'. Beekdallen dreigen op meerdere plekken in het land te verdwijnen door onder andere een lager waterpeil, maar in het Markdal is dat minder."

Het thema dit jaar is Groen Erfgoed. Dat houdt volgens Cuijpers in dat er wordt gekeken naar raakvlakken met erfgoed, dus oude gebouwen of natuurlijke landschappen. "Vroeger waren er bijvoorbeeld veel heidevelden, die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Nu zijn veel stukken land omgebouwd voor de landbouw en agrarische sector." Er wordt dus op gelet hoe de projecten omgaan met het behouden van oude of klassieke landschappen.

De winnaar wordt op 14 november bekendgemaakt.