De fractie van GroenLinks in de raad van Breda vindt dat het tijd wordt dat de gemeente rekening gaat houden met mensen "die zich niet volledig herkennen in de indeling man en vrouw". Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat de partij wil dat in brieven aan inwoners niet meer 'meneer' of 'mevrouw', maar 'bewoner, gebruiker of Bredanaar' komt te staan.

Daarom vraagt burgerraadslid Sabine van Nispen aan burgemeester en wethouders om burgers die ze een brief sturen niet automatisch met meneer of mevrouw aan te spreken. Er zijn volgens de GroenLinks-politica genoeg andere manieren om mensen respectvol te bejegenen.

Onnodige sekseregistratie

Het probleem is volgens Van Nispen dat er in Breda nog niet genoeg werk wordt gemaakt van "onnodige sekseregistratie". Soms is het voor een gemeente praktisch om te weten wat de sekse van iemand is. Maar volgens het burgerraadslid wordt sekseregistratie nog te vaak "als vanzelfsprekend ervaren zonder dat er goede redenen voor zijn". Van dat automatisme wil Van Nispen af.