De speeltuin bij De Pekhoeve in het centrum van Ulvenhout wordt vernieuwd. Eind oktober gaat de uitvoerder van start.

De bestaande speeltuin is verouderd. Twee toestellen werden eerder dit jaar al weggehaald, omdat ze niet meer aan de veiligheidseisen voldeden.

De nieuwe speeltuin krijgt een natuurlijke uitstraling, zodat het past bij de boerderijomgeving van De Pekhoeve.

Wensen

Al in 2018 namen vrijwilligers van Stichting Boerderij De Pekhoeve hierin het voortouw. Leo Suijker: "We zijn het gesprek aan gegaan met gebruikers: de kinderopvang, de school, maar ook kinderen uit het dorp en omwonenden in de buurt. Wat waren de wensen? Hoe moest een nieuwe speeltuin eruit komen te zien?"

Belangrijke uitgangspunten zijn dat de speeltuin een natuurlijke uitstraling moet krijgen en dat de speeltoestellen geschikt zijn voor zowel kleintjes als wat oudere kinderen. "Toen duidelijk was waar het dorp behoefte aan had, zijn we naar de gemeente Breda gestapt. De speeltuin staat op openbaar terrein, dus de gemeente is een belangrijke partij."

Waterpomp

Uiteindelijk heeft Studio Papas een ontwerp gemaakt, met houten speeltoestellen. Suijker: "Het is prachtig geworden, met veel klim- en klautermogelijkheden, een waterpomp, een slingertoestel, maar ook schommels en een glijbaan. Het krijgt ook een meer open karakter, een groot deel van de heg die nu om de speeltuin staat verdwijnt."

Maar niet de hele heg, want de rij struiken die nu nog de speeltuin van de naastgelegen droge sloot scheidt, blijft staan. "Die heg en die slootgang horen bij dit terrein, al ruim tweehonderd jaar. De ontwerper heeft met fraaie toestellen de heg en de sloot bij het ontwerp van de speeltuin betrokken, waardoor deze ook meteen verbinding krijgt met de dierenweide."

Voetballen

De voetbaldoeltjes op het grasveld blijven, maar die worden straks regelmatig verzet, zodat het gras kan herstellen. En er komen grote takken en boomstammen waarmee kinderen hutten kunnen bouwen. De grote boom die nu nog naast de speeltuin staat, wordt omringd met een houten bankje. "Een perfect plekje voor ouders of opa's en oma's om straks lekker te gaan zitten."

In totaal gaat de speeltuin zo'n 60.000 euro kosten. De stichting heeft 24.000 euro daarvan bij elkaar gebracht via subsidieaanvragen en sponsoring. Ook is in overleg met de lokale hovenier die de speeltuin mee gaat aanleggen afgesproken dat vrijwilligers mogen helpen bij de aanleg om de kosten te drukken. Suijker: "Op 26 oktober begint het werk en de verwachting is dat de nieuwe speeltuin na zo'n drie weken klaar is."

Een groepje dorpsbewoners gaat straks helpen om de speeltuin netjes te houden. "Groot onderhoud is een taak voor de gemeente, maar als er veel blad valt, halen de vrijwilligers het weg. Net als eventueel zwerfafval. Als we het samen schoon houden, kunnen we er als dorp extra van genieten."