Het aantal eerstejaarsstudenten hbo verpleegkunde aan Avans Hogeschool in Breda en Den Bosch is in de afgelopen twee jaar verdubbeld tot 727.

De interesse voor de opleiding verpleegkunde was altijd al hoog. Avans liet tot 2018 echter maar een beperkt aantal studenten toe, onder meer vanwege het gebrek aan stageplaatsen.

"In nauwe samenwerking met de ziekenhuizen als Amphia, verzorgingshuizen en de rest van de zorgsector is het aantal stageplaatsen verdubbeld", aldus een woordvoerder van Avans. "Om de aantallen studenten aan te kunnen moest Avans ook uitbreiden met meer lokalen en meer leraren."

Dit schooljaar zijn er 727 studenten gestart in Breda en Den Bosch. Vorig jaar begonnen 568 studenten aan de opleiding en in 2018 waren er 342 eerstejaars. "Onze gezamenlijke inspanningen betalen zich uit", zegt Morgan Bosma, adjunct-directeur van de Academie voor Gezondheidszorg. "Om op lange termijn tekorten in de zorg te kunnen oplossen, is deze ontwikkeling heel belangrijk."

De eerstejaarsstudenten verpleegkunde krijgen op dit moment deels online les. Praktijkvakken worden op locatie aangeboden. Ondanks de coronacrisis kunnen vooralsnog de stages van alle leerjaren doorgaan.