Nog dagelijks kloppen bootbezitters bij de gemeente Breda aan voor een ligplaats. Dat blijkt uit navraag van nieuwspartner BN DeStem. Maar de wachtlijst voor een ligplaats in de singels werd ruim een jaar geleden door de gemeente gesloten.

De teller staat sindsdien op vierhonderd aanvragen, maar de behoefte is dus vele malen hoger. Nieuwe aanmeldingen worden momenteel niet geregistreerd.

Breda telt in de singels driehonderd ligplaatsen voor pleziervoertuigen in de singels. Het liggeld bedraagt 160 euro per jaar. Daar buiten kunnen bootbezitters bij jachthavens of watersportverenigingen aankloppen voor een plek.

De gemeente is zich bewust van de grote vraag naar ligplaatsen. Ze kijkt of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding, maar wanneer daar uitsluitsel over komt, is niet bekend.