De doorstroming bij kruispunt op de Backer en Ruebweg in Breda is verbeterd door een verkeersportaal.

Op het kruispunt staat een verkeersportaal met een nieuwe verkeersregelinstallatie. Daarnaast is er nieuwe bebording en openbare verlichting. Hierdoor is de doorstroming in Breda verbeterd.

De palen bij het kruispunt zorgden in 2019 voor ongeveer 7.000 bekeuringen. Het merendeel van de boetes is uitgeschreven wegens te hard rijden.