De gemeente Breda wil de mening horen van inwoners over de mobiliteit in de stad. Volgens de gemeente moet er meer balans komen tussen de vervoersvormen, reistijd en leefbaarheid.

Inwoners van Breda kunnen hun mening geven over verschillende plannen van de gemeente, zoals de uitbreiding van snelfietsroutes naar buurgemeenten of de treinverbinding naar Düsseldorf. Daarnaast richt de gemeente zich op hoogwaardig openbaar vervoer richting Utrecht.

"Waar het bij mobiliteit om gaat, is dat we de stad in balans willen hebben. Breda gaat voor groen, gastvrij en grenzeloos", laat wethouder Daan Quaars weten.

Op basis van de reacties stelt de gemeente de definitieve mobiliteitsvisie op. Bredanaars kunnen tot 7 september reageren op de plannen via de website van PlanBreda. De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit.