Een enquête over het beleid rondom vuurwerk in de stad toont de verdeeldheid van Bredanaars over het onderwerp, meldt burgemeester Paul Depla donderdag in een raadsbrief.

De gemeente Breda kijkt hoe erbij de komende jaarwisseling en in de toekomst het beste om kan worden gegaan met vuurwerk in de stad. Door middel van een enquête konden bewoners hun mening geven over het onderwerp.

In totaal zijn er 5.107 enquêtes ingevuld. Deelnemers die de enquête meermaals hebben ingeleverd, zijn vervolgens uit dit aantal verwijderd.

Volgens burgemeester Depla kan er op basis van de resultaten van de enquête worden geconstateerd dat de mening van de Bredase bevolking verdeeld is over de toekomst van het vuurwerk. Geen van de voorgestelde scenario's in de enquête krijgt de steun van een duidelijke meerderheid.

Daarnaast noemt burgemeester Depla in de raadsbrief een aantal zaken die uit de resultaten van de enquête naar voren komen. Zo valt op dat respondenten in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar geen voorstander zijn van maatregelen rondom het afsteken van vuurwerk. Ook op het invoeren van een vuurwerkzone is 69,8 procent van de jongeren tegen.

Verder wijst de enquête uit dat mensen met huisdieren meer openstaan voor een algeheel vuurwerkverbod dan mensen zonder huisdieren. Het instellen van een vrijwillige vuurwerkzone wordt volgens de burgemeester door respondenten unaniem afgewezen.