Twee Bredase culturele initiatieven, BLASt en Beaux Jazz Breda, ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. In totaal ontvangen de twee projecten bijna 100.000 euro.

De culturele projecten zijn volgens Kunstloc Brabant innovatief, toekomstbestendig en aansprekend. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

"Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn", legt de organisatie uit.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Stichting BLASt is een onafhankelijk platform waar belangstellenden met een interesse in landschap, architectuur en stedenbouw in en om Breda elkaar treffen. BLASt organiseert onder andere lezingen, workshops en tentoonstellingen, waarbij verbinding met de stad een belangrijke rol speelt.

Beaux Jazz Breda richt zich op actuele jazz en improvisatiemuziek en draagt bij aan het versterken van jazz in de regio. Stichting Beaux Jazz Breda is organisator van het Sound of Europe Festival.