De gemeente Breda stelt opnieuw 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het vergroenen van daken, tuinen, gevels en regenwatervoorzieningen zoals regentonnen. In het afgelopen half jaar, nadat de eerste subsidie in het leven werd geroepen, kwamen er al ruim tweehonderd aanvragen binnen, waardoor het subsidieplafond is bereikt.

"Ik denk dat veel mensen aan de slag zijn gegaan met hun tuin in de afgelopen periode. Dat betekent dat er veel meer groene en klimaatadaptieve plekken in de stad bijkomen. We worden overspoeld met aanvragen momenteel en we werken er met man en macht aan om ze zo snel mogelijk te behandelen. We verdubbelen nu de subsidiepot, zodat iedereen die zo goed bezig is er gebruik van kan maken", zegt wethouder Paul de Beer.

Sinds 1 april zijn er 110 nieuwe aanvragen binnengekomen. Momenteel zijn er nog 85 aanvragen in behandeling. Bij ruim 80 procent van de aanvragen betreft het groene daken. Het vergroenen van de tuin neemt in populariteit toe; op dit moment is dat ongeveer 15 procent van alle aanvragen.

De gemeente Breda meet samen met de Rijksuniversiteit Groningen de effecten van de subsidieregeling. Over meerdere jaren wordt onderzocht via enquêtes in hoeverre de subsidies leiden tot duurzame houding- en gedragsverandering bij inwoners.