Het waterschap Brabantse Delta komt met een online enquête waarin inwoners van Midden- en West-Brabant hun visie op de toekomst van het waterbeheer kunnen geven.

Het waterbeheer staat voor veel uitdagingen, zoals de beperking van de gevolgen van klimaatverandering. Ook moeten er meer stoffen uit het rioolwater gehaald worden en moet het zuiveringsproces duurzamer worden.

Het waterschap is daarom benieuwd naar de mening van inwoners van Midden- en West-Brabant. Met de beantwoording van enkele enquêtevragen kunnen ze laten weten hoe het waterschap die taken in de toekomst zou moeten uitvoeren. De vragen zijn verdeeld over zeven onderwerpen.

"Iedereen merkt dat het werken aan het water steeds belangrijker wordt. Kijk alleen maar naar de gevolgen van de droge en hete zomers van afgelopen jaren", stelt Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.

"Daarmee wordt het belang van voldoende en schoon water steeds zichtbaarder voor veel mensen. Het is daarom belangrijk dat iedereen meedenkt over hoe het waterschap in de toekomst zijn koers bepaalt."